Kaiice%20Logo%20(R)-01_edited.png

Flavours

Mango
Mango
Strawberry
Strawberry
Green Tea
Green Tea
Black Sesame
Black Sesame
Coconut
Coconut
Chocolate
Chocolate
Passion Fruit
Passion Fruit
Hazelnut
Hazelnut
Sweet Potato
Sweet Potato
Malaysia Kopi
Malaysia Kopi
Calamansi
Calamansi
White Sesame
White Sesame
Orange Collagen
Orange Collagen
Durian
Durian
Lemon
Lemon
Peanut Butter
Peanut Butter
Elderflower
Elderflower
Lychee
Lychee
Spicy Sesame
Spicy Sesame
Milk
Milk
Peach
Peach